Aktualności

O nas

Statut

Czym się zajmujemy

Środki na działalność

Dołącz do nas

Zarząd

Sponsorzy

Sprawozdawczość

Archiwum

 

Kontakt

37-200 Przeworsk
ul. M. Konopnickiej 5
tel. (016)6487268
fax. (016)6489751
e-mail: stjedynka@op.pl

 

1% podatku - krok po kroku

To naprawdę proste! Wystarczy tylko wpisać w zeznaniu podatkowym nasz KRS: 0000262848.

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
     

Przekazana kwota, nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na przykład:

podatek należny, wynikający z zeznania wyniósł 8'701,00 zł. Podatnik może wskazać kwotę 1% (8'701,00 zl / 100) czyli 87,01 zł, w zaokrągleniu 87,00 zł. Kwota ta po pomniejszeniu o koszty przelewu zostanie przekazana na rachunek bankowy organizacji.

Pola przeznaczone dla OPP, w poszczególnych PITACH:

PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-307, oraz w bloku P - rubryki 309, 310

PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-107, oraz w bloku O - rubryki 109, 110

PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-126, oraz w bloku I - rubryki 128, 129

PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-60, oraz w bloku H - rubryki 62, 63

PIT-28
- w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 129-131, oraz w bloku N - rubryki 133, 134

NOWOŚĆ:
- podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38);
- podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego
- podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, hospicjum, fundacja czy inna opp będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców.

Urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 2009 r. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.

Dodatkowe informacje:

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2011 r. (a ryczałtowcy po 1 lutego 2011 r.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej - organizacje 1% podatku stracą.